Arduino binární vstup

Arduino binární vstup pracuje jen se dvěmi hodnotami napětí s „0“ a s „1“. Tyto hodnoty odpovídají nějakému napětí na vstupu. Když je na binárním vstupu 0V DC, tak je vstup ve stavu logická 0. A když je na vstupu napětí 5V DC je vstup v logické 1čce. Díky Těmto vstupům můžeme k Arduinu připojit celou řadu senzorů, vypínačů atp. Jak pracovat s binárním vstupem si ukážeme na jednoduchém příkladu připojení tlačítka. Tento příklad lze najít v Arduino IDE (Soubor->Příklady->02.Digital->Button). K tomuto příkladu budeme potřebovat:

  • Základní jednotku Arduino
  • Rezistor 10K
  • Nepájivé kontaktní pole + drátové propojky
  • Arduino IDE

Rezistor zapojíme dle obrázku níže. Obrázek byl převzat ze stránek Arduino projektu (www.arduino.cc)

Arduino binární vstup - připojení tlačítka

Připojení tlačítka k Arduinu

Zdrojový kód příkladu

const int buttonPin = 2; // pin ke kterému je připojeno tlačítko
const int ledPin = 13; // pin ke kterému je připojena LED dioda (je přímo na desce Arduina)

// proměnná, která se bude měnit v závislosti na mačkání tlačítka
int buttonState = 0; // tato proměnná bude použita ke čtení stavu vstupu

void setup() {
// nastavení pinu jako výstup
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// nastavení pinu jako vstup
pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
// přečtení stavu vstupu
buttonState = digitalRead(buttonPin);

// kontroluje jestli je tlačítko stisknuto
// když je stisknuto
if (buttonState == HIGH) {
// rozsvítí se ledka
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
// pokud není stisknuto ledka zhasne
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *