Teploměr LM35

Teploměr LM35 je další z teploměrů, které lze připojit k arduinu. Jako jediný ze zde popsaných teploměrů má napěťový analogový výstup. To znamená, že velikost jeho výstupního napětí je závislá na jeho teplotě. Proto se jako jediný nezapojuje do digitálních, ale do analogových vstupů arduina. Tento teploměr se vyrábí v mnoha variantách a v mnoha různých pouzdrech. Tyto jednotlivé varianty se pak liší v technických parametrech, především teplotním rozsahem. Lze s ním měřit teploty přibližně od -55 °C do 150 °C. V jeho katalogovém listu lze nalézt i mnoho druhů zapojení teploměru. Jedno ze zapojení dokonce umožňuje měřit teplotu ve °F. Všechny běžné druhy zapojení i detaily o jednotlivých variantách lze nalézt v  katalogovém listu senzoru. Způsob připojení teploměru k arduinu lze vidět na obrázku.

Teploměr LM35

Teploměr LM35

 

K obsluze tohoto teploměru v arduinu není zapotřebí žádná speciální knihovna. Příklad zdrojového kódů obsluhy teploměru s 5 V analogovým vstupem (0-100°C):

//deklarování proměnných
float tempC;
int tempPin = 0; //číslo analogového pinu, na který je teploměr připojen

void setup()
{
Serial.begin(9600); //spuštění seriové komunikace
}

void loop()
{
tempC = analogRead(tempPin);      //načtení teploty z analog pinu
tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0; //převod na stupně Celsia
Serial.print((byte)tempC);       //Poslání teploty do seriobé linky
delay(1000);              //čekání 1000 ms
}

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *